3x Pamięć Programu

Programy pamięci pozwalają zapisać w urządzeniu trzy najczęściej używane funkcje, by umożliwić ich błyskawiczny wybór poprzez proste obrócenie pokrętła i wybranie go poprzez naciśnięcie.

Poznaj inne technologie Brandt

Zarządzanie mocą wejściową

Funkcja ustawienia przez użytkownika maksymalnej mocy wejściowej dla płyty indukcyjnej,