Opóźniony start

Pozwala opóźnić rozpoczęcie programu zmywania nawet o 24 godziny.

Poznaj inne technologie Brandt

Zarządzanie mocą wejściową

Funkcja ustawienia przez użytkownika maksymalnej mocy wejściowej dla płyty indukcyjnej,