10 funkcji bezpieczeństwa

  1. Automatyczne zabezpieczenie przed przelaniem: Jeśli płyn wycieknie na panel sterowania, aktywne pole grzejne natychmiast się wyłączy.
  2. Zabezpieczenie przed zapłonem oleju: Maksymalna temperatura strefy gotowania jest ograniczona do 300 ° C, tj. Temperatury, w której np. olej nie może się zapalić.
  3. Blokowanie panelu sterowania: „Zabezpieczenie przed dziećmi” stanowi doskonałą ochronę dla Twojego dziecka.
  4. Wskaźnik ciepła resztkowego: Symbol „H” miga na płycie kuchenki, dopóki strefa gotowania ostygnie.
  5. Automatyczne wyłączanie bezpieczeństwa (Auto-stop): System automatycznie odcina zasilanie płyty, jeśli zapomnisz ją samodzielnie wyłączyć.
  6. Wykrywanie naczyń: Jeśli włączysz płytę kuchenną bez umieszczenia naczynia w strefie gotowania, płyta kuchenna wyłączy tę strefę w ciągu jednej minuty.
  7. Wykrywanie małych obiektów: System jest uruchamiany tylko w kontakcie z metalowym przedmiotem, którego średnica przekracza 10 cm.
  8. Wykrywanie podnapięcia: Zmniejsza moc lub przerywa działanie strefy grzejnej w przypadku zbyt niskiego napięcia, a tym samym chroni elektryczne płytki drukowane przed uszkodzeniem.
  9. Wykrywanie przepięć: Wczesne wykrycie chroni obwody elektryczne przed uszkodzeniem.
  10. Wykrycie nieprawidłowego podłączenia: Rozlega się sygnał ostrzegawczy.

Poznaj inne technologie Brandt

Zarządzanie mocą wejściową

Funkcja ustawienia przez użytkownika maksymalnej mocy wejściowej dla płyty indukcyjnej,